Sähköinen asiointi

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr

Koas rakennuttaa ja vuokraa asuntoja opiskelijoille Jyväskylässä. Säätiön taustalla ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY), Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO sekä ammattiopiston opiskelijakunta JAMO.

Säätiö tarjoaa edullista ja turvallista vuokra-asumista kaikille peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Koasilla on 63 kerrostaloa eri puolilla Jyväskylää. Koasilla on asuntoja yhteensä 2 208. Näistä yksiöitä on kolmasosa. Asuntopaikkoja säätiöllä on yhteensä 3 751 opiskelijalle. Säätiön liikevaihto 2015 oli 14 802 000 € ja Tase 108 368 000 €. .

Säätiön hallintoelimiä ovat:

Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, se valitsee hallituksen ja vahvistaa talousarvion sekä tilinpäätöksen. Säätiön taustatahot sekä AsuVa valitsevat valtuuskuntaan yhteensä 24 jäsentä.

Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.

AsuVa on asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskunta, johon kukin asukastoimikunta valitsee yhden edustajan.