Sähköinen asiointi

Asunnon kuluminen

Vuokralaisena sinun on hoidettava asuntoa huolellisesti (AHVL, 481/1995). Koas puolestaan on vastuussa asunnon kunnosta ja kunnossapidosta. Hyvään vuokratapaan kuuluu, että luovutat asunnon vuokrasuhteen päätyttyä tyhjänä, hyvässä kunnossa ja siivottuna.

Vuokralaisena et ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu asunnon normaalista käytöstä. Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan esimerkiksi asunnon pintojen kuten seinien ja lattioiden ikääntymistä. On luonnollista, että asumisesta jää ajan kuluessa asuntoon jälkiä. Siksi emme edellytä, että asunto olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa.

Isommat korjaukset, kuten kylpyhuonekorjaukset pyritään tekemään silloin, kun asunto on tyhjä. Mikäli korjaustyö tehdään asumisen aikana, sinulle pyritään tarjoamaan sijaisasunto remontin ajaksi. Vuokralaiselle syntyvää haittaa minimoidaan siten, että hänelle järjestetään wc:n ja suihkun käyttö yhteistiloissa.